FOREDRAG

Kristina Aamand 

Foredrag med humor & alvor 

Jeg har holdt foredrag siden 1991 og rejser i hele landet. Menighedsrådsarrangementer, biblioteker, konferencer, skoler, uddannelsesinstitutioner mv. 
Forespørgsler og nærmere info: 
kristinaaamand@gmail.com

Skoler & biblioteker

Foredrag med udgangspunkt i et specifikt værk som eleverne aktuelt arbejder med samt traditionelle forfatterforedrag. 
Pris 5000 kr. plus transport. 
Der er mulighed for at søge støtte til honorar på kunst.dk